Educatie voor een kansrijke toekomst

De jongere generatie van nu, is de toekomst van morgen. En daar willen wij ons voor inzetten. Wij geloven dat de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Afrika bijdraagt aan de ontwikkeling van Afrika als continent.

Wij zetten ons daarom in om een duurzame bijdrage te leveren aan  de verbetering van de levensomstandigheden en het toekomstperspectief van  kinderen in Afrika. Educatie staat hierbij centraal omdat educatie toegang biedt tot kennis en daarbij tot basisbehoeften zoals voedsel, gezondheid en inkomen.

Jouw donatie: volledig op de juiste plek

Geen honderden tussenpersonen en minimale kosten. We zijn een kleine stichting en ondersteunen een klein aantal projecten. Hierdoor hebben wij overzicht over de projecten en weten we precies wat er in Afrika gebeurt en waar ons geld terecht komt. De medewerkers van SchoolChild Africa zetten zich allemaal vrijwillig in voor de kinderen. Daardoor gaat, op de  noodzakelijke overheadkosten  na,  al het geld direct naar het allerbelangrijkste doel: de kinderen in Afrika.

Ready… set… action!

Want daar gaan we voor, actie! Maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Wij als stichting hebben jou namelijk nodig om dromen werkelijkheid te laten worden. Dromen van kinderen in Afrika, die dankzij jou weer durven dromen!

En hoe je dit kan doen? Op vele manieren! Je kunt natuurlijk een financiële donatie doen. Maar je kunt je ook zelf inzetten voor Afrika. Doneer je kennis door als vrijwilliger naar Kenia te gaan om daar processen te verbeteren! Of draag je steentje bij door een fondsenwervingsactie voor ons te organiseren. Alles is mogelijk!  Iedereen, of het nu als individu of bijvoorbeeld scholengroep is, kan een bijdrage leveren.

We need you!

En we zijn blij met je! Iedereen die SchoolChild Africa een warm hart toedraagt, in welke vorm dan ook,  bedanken we hartelijk.