Huidige activiteiten (update februari 2017)

Maandelijks helpen wij de lokale organisatie YGC (Young Generation Centre) met de volgende activiteiten:

  • Lunchprogramma
  • Sponsoring van salarissen leraren
  • Sponsoring van salarissen leerboerderij in Mbita
  • Periodiek sponsoren wij extra activiteiten bijvoorbeeld op de boerderij of schoolmaterialen die benodigd zijn.

In 2017 gaan wij onze activiteiten overdragen aan de organisatie OneVibe Africa. Ook zij werken de afgelopen jaren samen met YGC. Zij richten zich voornamelijk op het creatieve en muzikale talent van kinderen en jongeren in kansarme wijken waar YGC zich bevindt. Lees graag meer over OneVibe Africa op hun website www.onevibeafrica.org. Vanuit Nederland zal Janina de Smit contactpersoon blijven gezien wij de projecten van YGC een warm hart toedragen. Het is helaas niet gelukt om voldoende vrijwilligers vinden de stichting zelf voort te zetten.