Wil jij je met jouw school inzetten voor een school in Afrika? Weet jij een leuke actie die je met je klasgenoten kan organiseren? Ben jij ook nieuwsgierig naar hoe jouw leeftijdsgenootjes in Afrika leven en naar school gaan? Hieronder vind je meer informatie over wat jij met jouw school kan doen voor scholen in Afrika!

Ontwikkeling als centraal thema

Ontwikkeling staat centraal in de projecten die Stichting SchoolChild Africa ondersteunt. Hierbij gaat het om ontwikkeling in brede zin. Zo vinden wij het belangrijk om onze lokale projectleiders te ondersteunen door kennisoverdracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontwikkelen van goede financiële rapportages en het ontwikkelen van plannen om inkomst-generende activiteiten efficiënt op te zetten. Wij bieden daarnaast direct ondersteuning in de ontwikkeling van de (wees)kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan onderwijsmateriaal of aan de bouw van een klaslokaal, maar ook door kwalitatief goed onderwijzend personeel te belonen. Omdat ontwikkeling – en daarmee onderwijs – een prominent thema is in ons werk, richten wij ons ook graag tot leerlingen van basis- en middelbare scholen in Nederland.

Scholenacties in Nederland: het mes snijdt aan twee kanten

Wij verzorgen educatieve workshops voor kinderen/jongeren in het basis- en middelbaar
onderwijs in Nederland. Deze workshops dragen bij aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording (o.a. het idee “Onderwijs is niet vanzelfsprekend en voor iedereen toegankelijk”). Vaak worden de workshops gevolgd door leuke en ludieke acties die scholen organiseren en waarbij de leerlingen geld inzamelen. De opbrengst komt vervolgens voor 100% bij de projecten van SchoolChild Africa terecht. Het mes snijdt dus aan twee kanten: op een speelse manier bewustwording hier in Nederland en ondersteuning voor onze projecten in Afrika.

Hoe zien workshops er uit?

Afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen wordt er in overleg met de school een programma samengesteld dat ongeveer 30 minuten duurt (per klas). Hierin wordt op interactieve wijze uitleg gegeven over de leefsituatie in Afrika en over onze projecten in het bijzonder. In spelvorm of bijvoorbeeld aan de hand van stellingen, ondersteund met video-/beeldmateriaal, worden de leerlingen uitgenodigd actief mee te doen en mee te denken over de verschillende relevante thema’s.

Fondsenwervingsacties

Een workshop wordt vaak gegeven als startsein voor een fondsenwervingsactie. Wij kiezen gezamenlijk met de school een geschikt en concreet doel waar geld voor wordt opgehaald. Diverse scholenacties resulteerden tot dusver, met groot enthousiasme van de leerlingen, in een mooie opbrengst voor de (wees)kinderen in Afrika!

Meer weten?

Ook op jouw school kunnen wij een actie organiseren! Voor meer informatie kun je ons contacteren.