We doen veel, maar de mensen in Afrika doen zelf toch het meeste! Wij doen alles om ze te ondersteunen en te begeleiden. En samen met u kunnen we nog meer!

We vinden het belangrijk dat onze projecten ervoor zorgen dat lokale bevolking op de lange termijn niet meer afhankelijk zijn van onze ondersteuning. We investeren daarom in projecten die een bijdrage leveren aan het genereren van voedsel, inkomen en educatie. De lokale bevolking is zelf verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van deze projecten. De duurzaamheid van de projecten is hierbij van belang.
We zetten ons niet alleen in voor de ontwikkeling van de lokale bevolking in Afrika, maar willen zelf ook graag ontwikkelen. We streven er dan ook naar om met de lokale bevolking in Afrika een nieuwe omgeving te creëren waarin we van elkaar kunnen leren.

Momenteel zijn er 4 projecten waar wij actief bij betrokken zijn voor langere termijn. Als stichting werken wij achter de schermen hard aan het voortbestaan van deze projecten. We begeleiden de lokale mensen, ondersteunen de projecten financieel en bieden extra’s in de vorm van vrijwilligers. Dit alles vanuit de visie dat het heel belangrijk is om mensen zelfstandig te laten worden. Als wij alles voor ze doen, hoe kunnen ze het dan ooit leren? Bij deze projecten staat educatie uiteraard centraal.